refunk logo

Flash binnen het Gilde van Front-Enders

Bobby van der Sluis

Refunk

Refunk

 • Een klein interactief bureau in Amsterdam
 • Audio-visuele websites en productcampagnes
 • Creatie en techniek
 • Standaardsbewust Flash

Gilde van Front-Enders

 • Professionalisering van onze beroepsgroep
 • Een overkoepelend platform met veel verschillende initiatieven
 • Die enkel kunnen bestaan door de inzet van actieve leden

Onze beroepsgroep

 • Is in de afgelopen 15 jaar langzaam ontstaan
 • Bouwt voor een medium dat nog lang niet volwassen is
 • De meeste professionals zijn auto-didact
 • Organisatie vooral binnen bedrijven en online communities

Professionalisering is nodig

 • We kunnen nog veel van elkaar leren
 • We kunnen onszelf nog veel beter naar onze buitenwereld toe verkopen

Even de handen omhoog

 • HTML & CSS
 • DOM & JavaScript
 • AJAX
 • Flash & ActionScript
 • Anders...

Huidige focus van het Gilde

 • Web standaarden
 • Toegankelijkheid

Front-end webontwikkelaars

 • Bouwen gebruikersinterfaces
 • Met markup- en scripttalen die uitgevoerd worden in een programma op de computer van de gebruiker (en niet op de server)
 • Wat ook wel de web client genoemd wordt

Front-enders zijn de spil in het web

 • Interactie designers
 • Visuele designers
 • Back-end ontwikkelaars
 • Testers
 • Projectleiders

Front-enders zijn een unieke groep

 • Alleen wij begrijpen hoe web clients werken
 • En hoe verschillende doelgroepen fysiek bereikt kunnen worden

Front-enders zijn nogal verdeeld

 • Gepassioneerde specialisten
 • Focus op een of enkele gerelateerde technologieën
 • Weinig kennis buiten specialisatie
 • Houden zich vooral op binnen de eigen communities

De negatieve invloed van communities

 • Groepen creëren grenzen
 • Wij- en zij-denken

Hoe ruimdenkend zijn front-enders?

 • Discussiëren graag over hun favoriete technologieën
 • Zijn hierbij vaak maar gedeeltelijk geïnformeerd
 • Soms teveel polarisatie en te weinig nuance

Huidige populaire front-end technologieën

 • Algemene misvatting dat deze van nature met elkaar concurreren
 • Vullen elkaar vooral aan
 • Web standaarden + plug-ins + AJAX = 100%

Web standaarden

 • Een universele taal om browser functionaliteit aan te spreken
 • Het voorkomen van compatibiliteitsproblemen, vendor lock-in en patentinbreuk

Plug-ins

 • Het uitbreiden van browser functionaliteit
 • Concurreren vooral met elkaar

AJAX

 • Wordt soms ten onrechte aangeduid als een technologie
 • De facto standaard voor het uitwisselen van dynamische data
 • Verzameling van standaard en niet-standaard technieken gefocust op web applicaties

AJAX als progressieve stroming

 • Wat er vandaag de dag cross-browser mogelijk is
 • Geeft de pijnpunten van de huidige web standaarden aan

In de toekomst

 • Web standaarden zullen gestaag functionaliteit van plug-ins overnemen
 • Plug-ins zullen nieuwe functionaliteitsgebieden aanboren
 • AJAX zal langzaam in web standaarden verdwijnen

We kunnen nog veel van elkaar leren

 • Als we ons maar open stellen

Taken voor het Gilde van Front-Enders

 • Bewustzijn kweken dat front-enders onderdeel zijn van een grotere beroepsgroep
 • Open sfeer creëren
 • Misvattingen tegengaan
 • Kruisbestuiving promoten

Flash binnen het Gilde van Front-Enders

 • Het geven van presentaties
 • Flashers binnenhalen
 • Kijken welke actieve leden er opstaan en welke activiteiten zij willen ontplooien
 • Samenwerken met de Adobe Usergroup Nederland

Adobe Usergroup Nederland

 • Vereniging met twee-maandelijkse bijeenkomsten
 • Richt zich op Adobe software en vakgerelateerde technologieën
 • Is gestart met voornamelijk de focus op Flash
 • Wordt gesponsord door meerdere partijen

Onderwerpen voor presentaties #1

 • Standaardsbewust Flashen
 • Flash en toegankelijkheid
 • Toolselectie: wanneer gebruik je web standaarden en wanneer Flash?

Onderwerpen voor presentaties #2

 • Introductie Flash en ActionScript voor niet Flashers
 • Introductie web standaarden voor Flashers
 • Hybride oplossingen: hoe en waarom?

Onderwerpen voor presentaties #3

 • Stel onderwerpen voor op de website
 • Laat leden stemmen

Flash certificatie

 • Adobe Certified programma
 • Is zwaar verouderd (Flash MX 2004, we zijn onderhand 2 versies verder)
 • Vooral waarde voor opleidingsinstituten

Tenslotte